TANDARTS BALK

Tarief

Informatie over de manier waarop onze nota tot stand

komt

Uniform landelijk tandartstarief

De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) heeft een uniform landelijk tandartsen-tarief

vastgesteld. Iedere Nederlandse tandarts is verplicht hetzelfde tarief in rekening te brengen.

Hoe worden de kosten voor een behandeling in rekening gebracht? De behandeling wordt gedeclareerd aan de hand van een door de NZa vastgestelde verrichtingenlijst. Een vulling bijvoorbeeld bestaat uit een aantal verrichtingen: het droogleggen van de tand, de verdoving en het vulmateriaal zelf. Al naar gelang de verrichtingen die een tandarts uitvoert, mag hij deze in rekening brengen. Wordt tijdens de behandeling bijvoorbeeld verdoofd, zal de tandarts de verrichting “verdoving” in rekening brengen. Voor elke verrichting wordt een apart tarief in rekening gebracht. De NZa heeft deze verrichtingen nauwkeurig omschreven zodat de tandarts u altijd de juiste verrichting bij de juiste behandeling in rekening kan brengen. Uw nota is overzichtelijker omdat op de nota alle verrichtingen staan vermeld. U krijgt in principe een begroting van de kosten zodra de behandeling meer kost dan € 250,--. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Uw nota Hoe worden de kosten voor een behandeling vergoed ? De meeste tandheelkundige zorg voor 0 tot 18 jarige wordt in Nederland vergoed door de basis verzekering. Beugels worden echter meestal niet vergoed tenzij u een aanvullende verzekering heeft die deze behandeling vergoed. Zorg voor volwassen patiënten wordt in sommige gevallen deels of geheel vergoed door uw aanvullende tandartsverzekering. Sommige zorgverzekeringen bieden volwassen patiënten wel een dekking bij een ongeval. Voor meer informatie raadpleeg uw zorgverzekeraar. Hoe ontvangt u de nota ? U ontvangt de nota direct van ons. Bent u CZ verzekerd ? Dan proberen wij de nota rechtstreeks bij de verzekeraar te declareren.
Klik hierboven voor de tarieven.*
Tandartstarieven Tandartstarieven

* Tandtechniektarieven

De kosten van tandtechniek zijn

afhankelijk van welke behandeling

nodig is. Eenzelfde kroon bijvoorbeeld

kan bij twee patiënten een

verschillende techniekprijs hebben

omdat de werkzaamheden per patiënt

kunnen verschillen. Daarom adviseren

wij u de begroting te raadplegen die

wij in principe opstellen zodra de

behandeling meer kost dan € 250,--.

U kunt onze prijsindicatie

tandtechniektarieven hier inzien.

Betalingsvoorwaarden Wij hanteren de betalingsvoorwaarden van de KNMT : https://www.knmt.nl/sites/default/files /knmt_betalingsvoorwaarden.pdf

Tandarts Balk

Bredestraat 25

4501 EB Oostburg

0117 - 45 24 93

TANDARTS BALK

Tarief

Informatie over de manier

waarop onze nota tot stand

komt

Uniform landelijk tandartstarief

De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) heeft een uniform landelijk

tandartsen-tarief vastgesteld. Iedere Nederlandse tandarts is

verplicht hetzelfde tarief in rekening te brengen.

Hoe worden de kosten voor een behandeling in rekening gebracht? De behandeling wordt gedeclareerd aan de hand van een door de NZa vastgestelde verrichtingenlijst. Een vulling bijvoorbeeld bestaat uit een aantal verrichtingen: het droogleggen van de tand, de verdoving en het vulmateriaal zelf. Al naar gelang de verrichtingen die een tandarts uitvoert, mag hij deze in rekening brengen. Wordt tijdens de behandeling bijvoorbeeld verdoofd, zal de tandarts de verrichting “verdoving” in rekening brengen. Voor elke verrichting wordt een apart tarief in rekening gebracht. De NZa heeft deze verrichtingen nauwkeurig omschreven zodat de tandarts u altijd de juiste verrichting bij de juiste behandeling in rekening kan brengen. Uw nota is overzichtelijker omdat op de nota alle verrichtingen staan vermeld. U krijgt in principe een begroting van de kosten zodra de behandeling meer kost dan € 250,--. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Uw nota Hoe worden de kosten voor een behandeling vergoed ? De meeste tandheelkundige zorg voor 0 tot 18 jarige wordt in Nederland vergoed door de basis verzekering. Beugels worden echter meestal niet vergoed tenzij u een aanvullende verzekering heeft die deze behandeling vergoed. Zorg voor volwassen patiënten wordt in sommige gevallen deels of geheel vergoed door uw aanvullende tandartsverzekering. Sommige zorgverzekeringen bieden volwassen patiënten wel een dekking bij een ongeval. Voor meer informatie raadpleeg uw zorgverzekeraar. Hoe ontvangt u de nota ? U ontvangt de nota direct van ons. Bent u CZ verzekerd ? Dan proberen wij de nota rechtstreeks bij de verzekeraar te declareren.
Klik hierboven voor de tarieven. *
Tandartstarieven Tandartstarieven

* Tandtechniektarieven

De kosten van tandtechniek zijn afhankelijk van welke

behandeling nodig is. Eenzelfde kroon bijvoorbeeld kan bij twee

patiënten een verschillende techniekprijs hebben omdat de

werkzaamheden per patiënt kunnen verschillen. Daarom

adviseren wij u de begroting te raadplegen die wij in principe

opstellen zodra de behandeling meer kost dan € 250,--.

U kunt onze prijsindicatie tandtechniektarieven hier inzien.

Betalingsvoorwaarden Wij hanteren de betalingsvoorwaarden van de KNMT : https://www.knmt.nl/sites/default/files/knmt_betalingsvoorwaarde n.pdf

Tandarts Balk

Bredestraat 25

4501 EB Oostburg

0117 - 45 24 93